ടാറ്റ ടിഗോര്‍ എ എം ടി...

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ടാറ്റ ടിഗോര്‍ എ എം ടി...

5.75 ലക്ഷം രൂപ ആരംഭവിലയിലാണ് എഎംടി ഗിയര്‍ബോക്‌സോടെയുള്ള പുതിയ ടിഗോര്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടിഗോര്‍ സെഡാന്‍റെ പെട്രോള്‍ പതിപ്പില്‍ മാത്രമാണ് എഎംടി ഗിയര്‍ബോക്‌സ് ലഭ്യമാവുക.

5.75 ലക്ഷം രൂപ ആരംഭവിലയിലാണ് എഎംടി ഗിയര്‍ബോക്‌സോടെയുള്ള പുതിയ ടിഗോര്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടിഗോര്‍ സെഡാന്‍റെ പെട്രോള്‍ പതിപ്പില്‍ മാത്രമാണ് എഎംടി ഗിയര്‍ബോക്‌സ് ലഭ്യമാവുക.