സ്വർണ വില  കൂടി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വില  കൂടി

സ്വർണ വില  കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,760 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,845 രൂപയിലും