സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നു

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നു. പവന് 200 രൂപകൂടി 21,760 രൂപയായി. 2720 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ 640 രൂപയാണ് കൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 200 രൂപകൂടി 21560 രൂപയായിരുന്നു.


LATEST NEWS