സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്

കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് കുറവുണ്ടായി. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 21,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,710 എന്ന നിരക്കില്‍.