സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

സ്വർണ വിലയിൽ കുറവ്.  പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. പവന് 23,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.ഗ്രാമിന്  2,900 രൂപയിലും.