സ്വർണ വില കൂടി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വില കൂടി

സ്വർണ വില വർധിച്ചു. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി. 21,360 രൂപയാണ് പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 2,670 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്