സ്വര്‍ണ വില കൂടി.

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

 സ്വര്‍ണ വില കൂടി.

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപ കൂടി. പവന് 22,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,825 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം  നടക്കുന്നത്