സ്വർണ വില കൂടി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വില കൂടി

സ്വർണ വില ഇന്ന് കൂടി. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഇത്രതന്നെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 21,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 2,735 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.