കുങ്കുമപ്പൂവ്‌ സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക വസ്‌തുവാണോ?

CEO

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

കുങ്കുമപ്പൂവ്‌ സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക വസ്‌തുവാണോ?

സൗന്ദര്യവും ഓജസ്സും വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ കുങ്കുമപ്പൂവ്‌ നല്ലതാണെന്നാണ്‌ പരക്കേയുളള വിശ്വാസം. കുങ്കുമപ്പൂവ് പാലില്‍ കലര്‍ത്തി കഴിച്ചാല്‍ പിറക്കാന്‍ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനു നല്ല നിറവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവും എന്നൊരു വിശ്വാസവും നിലവിലുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ജനിക്കാന്‍ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നിറവും ആരോഗ്യവും ആ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ശരീര ആരോഗ്യ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ജീന്‍ ഘടകം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വലിയ തോതില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നിറത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും തലമുടിയിലും എല്ലാം ഈ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഒരു ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് പത്തു ഗ്രാം വരെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ ഗര്‍ഭചിദ്രങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും നവജാത ശിശുവിന് പലവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുവാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന്‌ ഇവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഇന്ന് വരെ ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ നടന്ന ഒരു പഠനങ്ങളിലും കുങ്കുമപ്പൂവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗുണം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും

ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

 


LATEST NEWS