വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ! ആരൊക്കെയാണ് വൃക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടവർ? വൃക്കരോഗ സാധ്യത അധികവും ആർക്കാണ്?

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ! ആരൊക്കെയാണ് വൃക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടവർ? വൃക്കരോഗ സാധ്യത അധികവും ആർക്കാണ്?

പലപ്പോഴും വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു അവയവങ്ങളിലാണ് പ്രകടമാവുന്നത്. അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ അവബോധ മുഖ ങ്കിൽ മാത്രമെ കാലെക്കുട്ടി ക പിടിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ:

ശരീരത്തിലെ നിര്

1. മുഖത്തും, കാലുകളിലും, വയറിലും കാണുന്ന നിരാണ് വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണം. രാവിലെ ഉണ രുമ്പോൾ കണ്ണികൾക്ക് ചുറ്റും നീര് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വൃക്കരോഗത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണമാണ് നീര് എങ്കിലും വൃക്ക രോഗമാണ് എല്ലാ നീരും എന്നർത്ഥമില്ല. ചില വൃക്കരോഗങ്ങളിൽ വൃക്ക പ്രവർത്തന തകരാർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നിര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറു ് (ഉദാ: നെഫ്രാട്ടിക് സിൻഡ്രോം). മാത്രമല്ല എല്ലാ വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും നീര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല.

2. വിശപ്പില്ലായ്മ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വൃക്കരോഗിയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറു ' മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശ0 വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുമൂലമാണ്. മേൽ ല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്.

3. അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം. വൃക്കരോഗികളിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാളിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ടായാൽ വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷനമാകം  .

4, വിളർച്ച് / തളർച്ച് / ക്ഷീണം / കിതപ്സ്, തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് കാണുക.

വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു അവയവങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രകടമാവുന്നത്

5. വിളർച്ചയ്ക്ക് മരുന്നുകളോട് ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വൃക്കരോഗ0 സംശയിക്കേ തു '

6. കൃത്യമായി പറയാനാവാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ: നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വേദന, ചൊറിച്ചിൽ, ശരീരവേദന, കാലിലും, കൈയ്യിലും കുടച്ചിൽ അഥവാ പിടുത്തം, ഇതെല്ലാം പൊതുവായി പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. വൃക്ക രോഗ0 ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വളർച്ചക്കുറവ്, പൊക്കക്കുറവ്, കാലെല്ല് വളയുക ഇവ ക വരുന്നു.

7, മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങൾ.

മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക, തുടരെത്തുടരെ മൂത്രം പോകുക, മൂത്രത്തിൽ രക്തമോ പഴുപോ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം വൃക്കരോഗ ത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

മൂത്രചുടിച്ചിൽ മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമാണ്.

മൂത്രം പോകാൻ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളിതുള്ളിയായി മൂത്രം പോകുക. തിരെ പോകാതിരിക്കുക ഇവയും വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.

മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വൃക്കരോഗത്തിന് മാത്രമായുള്ളതല്ല. അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉതെ ങ്കിൽ ഡോകടനെ ക . പരിശോധിച്ച് വേ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി വൃക്കരോഗം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഒരു ലക്ഷണവുമില്ലാത്തെ വൃക്കരോഗം കനെ സു വരാം. നേരത്തെ കേ ത്തിയാൽ വൃക്കരോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് തടയാം.

വിളർച്ചയ്ക്ക് മരുന്നുകളോട് ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വൃക്കരോഗ0 സoശയിക്കേ തു -്

 

വൃക്കരോഗ നിർണ്ണയo

 

'തക്ക സമയത്ത് മുള്ള് കൊ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തുമ്പാകൊ എടു ക്കേണ്ടി വരും’ വൃക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പഴഞ്ഞൊല്ല് അന്വർത്ഥമാണ്.

CKD അഥവാ ക്രോണിക്ക് കിഡ്നി രോഗ0; സ്ഥായിയായ വൃക്കരോഗ0; ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് വളരെ ഭീമമായിരിക്കും. ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കാത്തെ വൃക്കരോഗം നമ്മിൽ പത്തിയിരിക്കാം. ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉ 0കേ ത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കൃത്യമായി രോഗ പരിശോധന നടത്തി രോഗം വൃക്കസ്തംഭനം വരെ എത്തുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. മാനസികവും സാമ്പ ത്തികവുമായ ഒരു പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും.

ആരൊക്കെയാണ് വൃക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേ വർ? വൃക്കരോഗ സാധ്യത അധികവും ആർക്കാണ്?

ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആർക്കും വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാം എന്നതാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേ ത് ആരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

1. വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തി. പ്രമേഹരോഗി. രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാത്ത വ്യക്തി. പാരമ്പര്യമായി പ്രമേഹം, വൃക്കരോഗം, രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ.

പുകവലി, മദ്യപാനം, അമിതവണ്ണം, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ.

കൃത്യമായി രോഗപരിശോധന നടത്തിയാൽ രോഗ0 ്യക്കസ്തംഭന0 വരെ എത്തുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കു0

6. വേദനസംഹാരികളുടെ തുടരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ഉപയോഗമുള്ളവർ.

7. മൂത്രനാളിയുടെ ജന്മനാ ഉള്ള വൈകല്യം.

8. മേൽപറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായും ഡോകടനെ കൃത്യമായി ക - ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി രോഗനിർണ്ണയം (m)S(OO) (O)O6m5.

 

 

 

വൃക്കരോഗ നിർണ്ണയ ടെസ്റ്റുകൾ

1. യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് : വളരെ ചിലവുകുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒന്നുമാണ് ഇത്.

2. മൂത്ര പരിശോധനയിലെ അപാകതകൾ വൃക്കരോഗത്തിലേയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം.

3. മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടിനിന്റെ സാന്നിദ്ധ്വം മിക്ക വൃക്ക രോഗങ്ങളിലും ക വരുന്നു. ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ പ്രോട്ടിനിന്റെ സാന്നിദ്ധ്വo മൂത്രത്തിലുടെ ങ്കിൽ അത് വൃക്കയെ ബാധിച്ചിട്ടു ' എന്നത്തിന്റെ Alde66)90630.

4, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉതെ ങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ അണുബാധ ഉ ' എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

5. പ്രോട്ടിൻ, ചുവന്ന രക്താണു, ഇവ മൂത്രത്തിൽ ഉതെ ങ്കിൽ വൃക്ക വീക്കം എന്ന അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.

ചൈത്രേകാആൽബുമിനറിയ

പ്രോട്ടിൻ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്രമേഹം വൃക്കയെ ബാധിച്ചു എന്നത്തിന്റെ വിളിച്ചു ചൊല്ലലാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശരിയായ ചികിത്സ എടുത്താൽ അത് വൃക്കയെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്കു കൊ വരാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രത്യേക0 ശ്രദ്ധിക്കേ കാര്യമാണ്.

മൂത്ത പരിശോധനയിലെ അപാകതകൾ വൃക്കരോഗത്തിലേയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം

1. മറ്റു മൂത്ര പരിശോധനകൾ

ആൽബുമിനുറിയ, 24 മണിക്കുറിൽ മൂത്രത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന പ്രോട്ടിനിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുത്.

യൂറിൻ കൾച്ചർ 8 സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ടെസ്റ്റിന് സമയം വേണ്ടി വന്നേ യ്ക്കും. മൂത്രനാളിയിൽ ഏതു തരം അണുബാധയാണ് എന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നൽകുന്നതും ഈ ടെസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്.

യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലി (AFB) . മൂത്ര നാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂബർക്ലോസിസ് (TB) നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉള്ള ടെസ്റ്റാണിത്.

2 (06(O) oJ(dlG (00(VM) (Blood Tests)

യൂറിയയും (ക്രിയാറ്റിനിനു0

വൃക്ക പുറന്തള്ളുന്ന രണ്ട് മലിന പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. രക്തത്തിൽ

ഇവയുടെ അളവ് കൂടിയാൽ വൃക്ക പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമo അല്ല എന്നത്തിന്റെ സൂചനയാണ്.

ക്രിയാറ്റിൻ 0.9 - 1.2 മില്ലി,ഗ്രാം, യൂറിയ 20-40 മില്ലി.ഗ്രാം ആണ് നോർമൽ. ഇതിൽ കവിഞ്ഞാൽ അപാകത്ത ഉതെ നത്തിന്റെ സൂചനയാണ്.

• ഹിമോഗ്ലോബിൻ

ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്തിൽ വൃക്ക പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഹീമോഗ്ലോബീൻ കുറയുമ്പോൾ വിളർച്ച അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ വിളർച്ച ഉള്ളതുകൊ ് മാത്രം വൃക്കരോഗം ഉ ' എന്ന് അർത്ഥമില്ല.

യൂറിയയും (കിയാറ്റിനിനും വൃക്ക പുറന്തള്ളുന്ന ര ; മലിന പദാർത്ഥങ്ങളാണ്

മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ

സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം, ഫോസ്ഫറസ്സ്, പ്രോട്ടിൻ, കൊളസ്ട്രോൾ, കാൽസ്വo, പഞ്ചസാര, ഇതെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം പരിശോധിക്കണം.

 

 

 

3.റേഡിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്

അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ; വൃക്കയുടെ വലിഷo, ഏതെങ്കിലും മുഴ, കല്ല്, സിസ്റ്റ് ഇവയുടെ സാന്നിദ്ധ്വം കനെ താൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല മൂത്രതടസ്സം, മൂത്രനാളിയിലോ മൂത്രക്കുഴലിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ ഉതെ ങ്കിൽ അതും കനെ തുന്നു.

വൃക്ക രോഗികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന രഹിതരുടെ വൃക്കകൾ സ്കാനിൽ ചെറുത്തായി കാണപ്പെടുന്നു.

എക്സനേ കല്ലുകൾ കേ ത്താൻ സാധിക്കും. Voiding Cystourethrogram. Intra venous urography (IVU).

മൂത്രാശയ0, നാളി, സഞ്ചി ഇവയുടെ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മൂത്രതടസ്സം, കല്ലുകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധി ക്കുന്നു.

മറ്റു റേഡിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ സി.ടി സ്കാൻ, ആൻജിയോഗ്രാഫി, ആന്റിഗ്രേഡ്/റിട്രോഗ്രേയ്ഡ് ഹൈപ്ലോഗ്രാഫി.

മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ

ബയോപ്തസി.

സിസ്റ്റോസ്കോപി,

യൂറോഡൈനാമിക്സസ്.

വൃക്ക പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമയാൽ സ്കാനിൽ ചെറുതായി കാണപ്പെടുന്ന

വൃക്കയുടെ ബയോപ്സി, പല വൃക്കരോഗങ്ങളുടേയും കാരണ0 ക പിടിക്കാൻ സഹായകരമായ ഒന്നാണ്.

ബയോപ്സി

ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് വൃക്കയിലെ ഒരു കോശo എടുത്ത് മൈ ക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ വൃക്കരോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കേ താൻ സാധിക്കും.

എസ്പോഴാണ് വൃക്ക ബയോപ്സി ആവശ്യമായി വരുന്നത്? ചില രോഗികളിൽ മൂത്രപരിശോധനയും രക്തപരിശോധനയും കൊ രോഗനിർണ്ണയം പൂർണ്ണമായും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വരിലാണ് ബയോപ്തസി നടത്തുന്നത്. വൃക്കയുടെ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്ന രോഗി മനസ്സിലാക്കേ കാര്യങ്ങൾ.

1. ആശുപ്രത്തിയിൽ വച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ബയോ പ്തസി. നിശ്ചയമായും രോഗിയുടെ പൂർണ്ണസമ്മതം ഇതിനവശ്യമാണ്.

2. കുട്ടികളിൽ ബയോപ്സി പൂർണ്ണമായും മയക്കിയത്തിനുശേഷമേ

ചെയ്യാറുള്ളു

3, രോഗി 6-12 മണിക്കുർ വരെ വിശ്രമിക്കണം.

3, 3-4 ആഴ്ച വരെ ഭാരമുള്ള ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണ0.

ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് എന്തെല്ലാം?

ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സർജറിയുടെ അഥവാ ശസ്ത ക്രി യയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പരിശോധനയായത്തിനാൽ ചിലരിലെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറു

ബയോപ്സി പല വൃക്കരോഗങ്ങളുടേയു0 കാരണ0 ക പിടിക്കാൻ സഹായിക്കു0

ചെറിയ വേദനയും മൂത്ര0 ചുവന്നുകാണുതും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ രക്തസ്രാവ0 ഉണ്ടായാൽ രക്തം കൊടുക്കുകയു0 വി 0 രക്ത(സാവ0 കുറയാതെയു0 ഇരുന്നാൽ വൃക്ക തന്നെ നിക്ക0 ചെയ്യേ തായി വരാം. ഇതു വളരെ അപൂർവമാണ്.

ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒറ്റ അവസരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോശo ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബയോപ്സി വി ദു0

ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ചെറിയ വേദനയും മൂ[ത0 ചുവന്നുകാണുതു0

സ്വാഭാവികമാണ്