പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്‌സി സമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തി: പേര് സരസ്വതി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്‌സി സമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തി: പേര് സരസ്വതി

പുണെ:  പുതിയ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യന്‍ ശാസത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയ ഈ പുതിയ ഗാലക്‌സി സമൂഹത്തിന് സരസ്വതി എന്നാണ് പേരാണ്.

ധാരാളം ചെറു ഗാലക്‌സികള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ഈ ഗാലക്‌സി വ്യൂഹത്തിന് സൂര്യനേക്കാല്‍ 200കോടി ഇരട്ടി ഭാരം വരും.1000 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ഈ ഗാലക്‌സി സമൂഹത്തില്‍ 42 കൂട്ടങ്ങളായി 10000 ഗാലക്‌സികളുണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്‌സി സമൂഹമാണിത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 400കോടി പ്രകാശ വർഷ അകലെയായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.പുണെയിൽ നിന്നുള്ള ജ്യോതി ശാസ്തജ്ഞനാണ് ഈ വലിയകണ്ടുപിടിത്തം നടത്തിയത്.പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരുകോടിയോളം ഗാലക്‌സി സമൂഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.54 ഗാലക്‌സികള്‍ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്നുള്ള ഗാലക്‌സി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആകാശ ഗംഗ ഗാലക്സി.