ഗർഭനിരോധനോപാധികളും വന്ധ്യതയും

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ഗർഭനിരോധനോപാധികളും വന്ധ്യതയും

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അധികവും. ഇതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വശമുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു പോകുന്നു. പിന്നീട് കുഞ്ഞ് വേണമെന്നു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനു സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഗർഭധാരണം ഉടൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ പലരും കൂട്ടുപിടിക്കു്നനതും ഗർഭനിരോധനോപാധികളെയാണ്. ഇവയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം പലപ്പോഴും വന്ധ്യതയ്ക്കു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 

ഗർഭനിരോധനോപാധികളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ജെല്ലി, ലൂബ്രിക്കന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ബീജത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ തടയുന്നു. അവയുടെ ക്ഷാരസ്വഭാവം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബീജത്തിന്റെ നാശത്തിനും കാരണമാക്കുന്നു. 

കോപ്പർടി പോലുള്ളവ യൂട്രസിന്റെ ആന്തരിക ഭിത്തിയിൽ മുറിവുകളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമൂലം അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ വന്ധ്യതയിലേക്കു നയിക്കുന്നവയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ്. 

നാച്വറലായുള്ള ഗർഭനിരോധനോപാധികൾ ഉപയോഗിക്കുക, ശുചിത്വം സൂക്ഷിക്കുക, ശരീരം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.


LATEST NEWS