ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

സ്‌കൈപ്പ് വഴിയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ അഭിമുഖങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ആധാര്‍ വേണമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

മോട്ടോയുടെ ജി-5 പ്ലസ് പുറത്തിറങ്ങി

റിലയന്‍സ് ജിയോ 2018 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നീട്ടി