പിടിയിലായത് കൊലയാളിയോ ?

പിടിയിലായത് കൊലയാളിയോ ? ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്‌കാരമല്ല ശശികല ടീച്ചര്‍ക്കെതിരെ കേസ് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് വാങ്ങരുത് പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ യു.എന്‍