ധ്യാനം എല്ലാവര്‍ക്കുമാകാം...പക്ഷേ എന്തിന് ധ്യാനിക്കണം?

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ധ്യാനം എല്ലാവര്‍ക്കുമാകാം...പക്ഷേ എന്തിന് ധ്യാനിക്കണം?

ധ്യാനം അബോധമനസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ 'സ്വത്വ' വുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്‌ഥയാണ്‌ ധ്യാനം. ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള കവാടമാണത്‌. ആത്മസാക്ഷാത്‌കാരത്തിന്റെയും ആത്മജ്‌ഞാനത്തിന്റെയും മാര്‍ഗമാണത്‌. അന്തമായ പ്രപഞ്ചശക്‌തിയുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌.

 

ഹാര്‍വാര്‍ഡ്‌ മെഡിക്കല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പതിവായി ധ്യാനിക്കുന്നവരുടേയും ധ്യാനിക്കാത്തവരുടെയും മസ്‌തിഷ്‌ക ഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൃത്യമായി അളന്ന്‌ തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി.

യുക്‌തി, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുവാനുള്ള ശേഷി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്‌തിഷ്‌ക ഭാഗമായ 'ഫ്രോണ്ടല്‍ കോര്‍ട്ടക്‌സ്' ധ്യാനിക്കുന്നവരില്‍ കൂടുതല്‍ കട്ടിയുള്ളതായി എം.ആര്‍. ഐ സ്‌കാനില്‍ വ്യക്‌തമായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകളേയും വികാരങ്ങളേയും സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന 'ഇന്‍സുല' എന്ന മസ്‌തിഷ്‌ക ഭാഗവും കട്ടിയുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു.

 

പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്‌ കോര്‍ട്ടെക്‌സും ഇന്‍സുലയും കട്ടികുറഞ്ഞ്‌ ദുര്‍ബലമാകാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാല്‍ ധ്യാനം ഇതുതടയാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ മസ്‌തിഷ്‌ക ശേഷികളും മാനസിക ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുവാനും നിലനിര്‍ത്താനും ധ്യാനം സഹായിക്കുന്നു.

സ്വയാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ധ്യാനമായിത്തീരും. നമ്മുടെ ചിന്തകളേയും, വികാരങ്ങളേയും, ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളേയും പ്രവര്‍ത്തികളേയും പറ്റി പൂര്‍ണമായ അവബോധം വളര്‍ത്തുക എന്നതാണ്‌ ധ്യാനത്തിന്റെ കാതല്‍.

 

ഗുണങ്ങള്‍

എം.ആര്‍.ഐ സ്‌കാന്‍ പോലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താല്‍ ധ്യാനത്തിന്റെ മസ്‌തിഷ്‌ക സ്വാധീനത്തെ പറ്റിയും പ്രയോജനങ്ങളെ പറ്റിയും മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.

1. ധ്യാനം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു
2. ഉയര്‍ന്ന രക്‌ത സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്‌ക്കുന്നു
3. രക്‌തത്തിലെ ലാക്‌ടേറ്റിന്റെ അളവ്‌ കുറയ്‌ക്കുന്നു

4. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്‌ ശക്‌തി പകരുന്നു
5. ഊര്‍ജ്‌ജ്വസ്വലതയും, ഉന്മേഷവും പതിന്‍മടങ്ങ്‌ വര്‍ധിക്കുന്നു
6. സംഘര്‍ശങ്ങളെ അകറ്റി പ്രശാന്തവും പ്രസന്നവുമായ മാനസികാവസ്‌ഥ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു

7. ഏകാഗ്രതയും, ശ്രദ്ധാശേഷിയും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.
8. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു
9. മനസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
10. കോപവും, താപവും അകറ്റി പക്വത കൈവരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു