പരീക്ഷിച്ചിട്ട് മതി വില്പന

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

പരീക്ഷിച്ചിട്ട് മതി വില്പന

വിപണിയിലെത്തുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവുമായി ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്റര്‍ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു വികസിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ രാജ്യത്തിനകത്ത് വില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ബന്ധന ഡയറക്ടര്‍

ജനറല്‍ ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വീസ് ജഗ്ദീഷ് അധ്യക്ഷനായ ടെക്‌നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി പുറത്തിറക്കി. കമ്മറ്റിയുടെ പുതിയ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറംരാജ്യങ്ങളില്‍ വികസിപ്പിച്ച മരുന്നുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ വില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ അവയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മരുന്നു പരീക്ഷണത്തില്‍( ഗ്ലോബല്‍ ക്ലിനിക് ട്രയല്‍) ഇന്ത്യന്‍ രോഗികളും ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന.


LATEST NEWS