അന്തരീക്ഷ വായൂ നിലവാര സൂചിക 256 ലേക്ക് എത്തിയേക്കും; ഡൽഹിയിൽ നാലാം ദിവസം വായു നിലവാരം മോശമായി തുടരുന്നു

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

അന്തരീക്ഷ വായൂ നിലവാര സൂചിക 256 ലേക്ക് എത്തിയേക്കും; ഡൽഹിയിൽ നാലാം ദിവസം വായു നിലവാരം മോശമായി തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: നാലാം ദിവസവും വായു നിലവാരം മോശമായി ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നു. അന്തരീക്ഷ വായൂ നിലവാര സൂചിക 256 ലേക്ക് എത്തിയേക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വായു നിലവാരം അതീവ മോശമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന എന്നിവടങ്ങിൽ ക്യഷിയിടങ്ങളിൽ നിലമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തീയിടുന്നതാണ് വായു നിലവാരം മോശമാകാൻ കാരണം.

മലിനീകരണം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങാൻ ഒറ്റ-ഇരട്ട അക്ക നമ്പർ സമ്പ്രാദായം നവംബർ 4 മുതൽ 15 വരെ നടപ്പിലാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ അക്ക നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ഇരട്ട അക്ക നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിരത്തിലിറക്കുന്ന രീതിയാണിത്.