ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിന്റെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തില്‍ കെയര്‍ ടേക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിന്റെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തില്‍ കെയര്‍ ടേക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം

താല്‍ക്കാലിക നിയമനം. അതായത്, ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിന്റെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലാണ് ഒഴിവ്. കെയര്‍ ടേക്കര്‍ തസ്തികയിലാണ് താല്‍ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, താല്‍പര്യമുളള വിമുക്തഭടന്മാര്‍ മാര്‍ച്ച് 18 നകം അപേക്ഷ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ : 0487-2384037.


LATEST NEWS