യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ തിയ്യതി പി എസ് സി പ്രഖ്യാപിച്ചു

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ തിയ്യതി പി എസ് സി പ്രഖ്യാപിച്ചു

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ തിയ്യതി പി എസ് സി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂണ്‍ 15 നാണ്  കേരളത്തിലെ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ. മാര്‍ച്ച്‌ 23 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 11 വരെ ഒറ്റത്തവണ റജിസ്ട്രേഷന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുമെന്നുള്ള കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അപേക്ഷകര്‍ നല്‍കണം. കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കാത്തവരുടെ അപേക്ഷ തള്ളും. 

അപേക്ഷ നല്‍കിയ 7.53 ലക്ഷം പേരില്‍ 6.25 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിനാല്‍ ജൂണ്‍ 29ന് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷ സമയം : സമയം 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെ.


LATEST NEWS