ആറു ജില്ലകളില്‍ പ്ലസ് വണ്ണിന് 10 ശതമാനം സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കും

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ആറു ജില്ലകളില്‍ പ്ലസ് വണ്ണിന് 10  ശതമാനം സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം,  കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ  സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂളുകളിലും പ്ലസ് വണ്ണിന് 10  ശതമാനം സീറ്റുകൂടി വര്‍ധിപ്പിക്കുവാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ  എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂളുകളിലും ഈ അധ്യയനവര്‍ഷം  20 ശതമാനം സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനു പുറമെയാണ് ആറു  ജില്ലകളില്‍ 10 ശതമാനം സീറ്റുകൂടി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.