ദുരിതാശ്വാസ നിധി: ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് സമാഹരിച്ചത് 189.62 കോടി; കൂടുതല്‍ തുക ലഭിച്ചത് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന്

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ദുരിതാശ്വാസ നിധി: ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് സമാഹരിച്ചത് 189.62 കോടി; കൂടുതല്‍ തുക ലഭിച്ചത് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 10 മുതല്‍ 15 വരെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് സമാഹരിച്ചത് 189.62 കോടി രൂപ. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക ലഭിച്ചത് (30.87 കോടി).

ആലപ്പുഴ- 24 കോടി
തിരുവനന്തപുരം- 15
കൊല്ലം- 19.50
പത്തനംതിട്ട- 4.41
കോട്ടയം- 11.97
ഇടുക്കി- 3.55
എറണാകുളം- 12.15
തൃശൂര്‍- 14.22
പാലക്കാട്- 16.20
മലപ്പുറം- 11.24
കോഴിക്കോട്- 17.12
വയനാട്- 2.50
കാസര്‍കോട്- 6.89 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഈ തുക അതാത് ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി. പണത്തിനുപുറമെ സ്വര്‍ണവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.