ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ഷീലാ ദീക്ഷിത് ആദരിക്കുന്നു.

CEO

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ഷീലാ ദീക്ഷിത് ആദരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തില്‍ നടന്ന നവഒലി ജ്യോതിര്‍ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്  ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തകനായ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ഷീലാ ദീക്ഷിത് ആദരിക്കുന്നു.


LATEST NEWS