സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംസ്ഥാന പദ്ധതിയില്‍ 2017-18 വര്‍ഷം 91 ശതമാനം തുക ചെലവഴിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി. മൊത്തം പദ്ധതിയിലെ (പ്രാദേശികസ്ഥാപനങ്ങളുടേത് ഉള്‍പ്പെടെ) ചെലവ് 90 ശതമാനമാണ്. 26500 കോടി രൂപയായിരുന്നു 2017-18 വര്‍ഷത്തെ അടങ്കല്‍. അതില്‍ 23755 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പദ്ധതിനിര്‍വഹണം ഓരോ മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ത്രൈമാസ അവലോകനം ജൂണില്‍ നടക്കും. ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവുളള വകുപ്പുകള്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

2016-17ല്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. തുടര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് വകുപ്പ് തലവന്മാര്‍ ഏപ്രില്‍ 30ന് മുമ്പ് അനുമതി നല്‍കണം. നിര്‍മാണമില്ലാത്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും മെയ് 31ന് മുമ്പ് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഉറപ്പാക്കണം. നിര്‍മാണം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 30ന് മുമ്പ് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.