സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്

കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്. നിലവില്‍ ഇന്ന് പവന് 120 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പുതിയ നിരക്കില്‍ ഗ്രാമിന് 3050 രൂപ പവന് 24400 രൂപയായിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്നലെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു വെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയരുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, പവന് 24,280 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. അതായത്, 24520 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ പവന് വില. 240 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, ഈ മാസം തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ വന്‍ ഇടിവാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഗ്രാമിന് 3,035 രൂപയിലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യ വാരത്തോടെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഉയര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, രണ്ടാം വാരത്തില്‍ നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായി. ഫെബ്രുവരിയില്‍ പവന്റെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് 25,160 രൂപയായിരുന്നു. ജനുവരി മാസം സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.