ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ കാറ്റടിക്കാന്‍ സാധ്യത, കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ കാറ്റടിക്കാന്‍ സാധ്യത, കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറ്  ദിശയിൽ നിന്നും  മണിക്കൂറിൽ 35   മുതൽ 45  കിമീ വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലും കാറ്റടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്.

കേരള തീരങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറ്  ദിശയിൽ നിന്നും  മണിക്കൂറിൽ 35   മുതൽ 45  കിമീറ്റര്‍  വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലും കാറ്റടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും  അറബി കടലിന്‍റെ  മധ്യ  ഭാഗത്തും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും, വടക്കു ഭാഗത്തും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ദമോ അതിപ്രക്ഷുബ്ദമോ അകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും  അറബി കടലിന്‍റെ മധ്യ  ഭാഗത്തും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും വടക്കു ഭാഗത്തും മത്സ്യബന്ധത്തിന്  പോകരുതെന്നും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.