രാഷ്ട്രീയക്കളിയില്‍ നിലംപതിച്ച് കാശ്മീര്‍

പി ഡി പിയുമായി സഖ്യത്തിനില്ല സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമില്ല കാലവര്‍ഷം ഡി ജി പിക്കും കാവല്‍പ്പട പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കലല്ല പണി