ഫ്രൈഡേ...വിവാദങ്ങള്‍ തുടരുന്നു

വരുമാനം വീതിക്കുന്നതിലുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയെ തകര്‍ത്തതായി സൂചന.