കഷണ്ടി....സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ മാത്രം...

ഇപ്പോഴിതാ 30 സെക്കന്റിനുള്ളില്‍ കഷണ്ടി മാറ്റിത്തരുമെന്ന വാഗ്ധാനവുമായി ഗിസ്‌മോബാബ ഹെയര്‍ ലോസ് കണ്‍സീലര്‍.സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ് ഇത്.കെരാറ്റിന്‍ പ്രോട്ടീന്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിതമാണ് ഗിസ്‌മോബാബ ഹെയര്‍ലോസ് കണ്‍സീലര്‍.