നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാണ്...പേര് മുഴുക്കുടിയന്‍!

മദ്യപിക്കുന്നവരെല്ലാം മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മദ്യത്തിനു അടിമയാകുന്നത് 

മദ്യപാനികളുടെ മാനസിക നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മോർടോൺ ജെല്ലനിക് എന്ന ആൽക്കഹോളിക് റിസേർച്ചർ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെൽറ്റ, എപ്സിലോൺ എന്നിങ്ങനെ മദ്യപാനത്തെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൽഫാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ വളരെയധികം മദ്യം കഴിക്കുന്നു. എങ്കിലും നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകില്ല.ബീറ്റ സ്റ്റേജിലുള്ളവർ ദിവസവും മദ്യപിക്കും പക്ഷേ ഇവരെ അത് ബാധിക്കാറില്ല, ഗാമ ഘട്ടത്തിൽ മദ്യപാനം ഒരു രോഗമായി മാറുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നു. മദ്യപാനം നിർത്താന്‍ സാധിക്കാത്തവരെയാണ് ഡെൽറ്റാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എപ്സിലോൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അതിമദ്യപാനികൾ ഒരിക്കൽ മദ്യപാനം ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ വളരെ ദിവസങ്ങളോളം അമിതമായി മദ്യപിക്കും.