അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...സുഷമാ...

രാജ്യാന്തര കോടതിയില്‍ കേസ് വാദിച്ച ഹരീഷ് സാല്‍വയെയും മോദി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.