ആ​ണ​വ റി​യാ​ക്​​ട​റു​ക​ൾ...വരുന്നു

ആ​ണ​വ റി​യാ​ക്​​ട​റു​ക​ൾ...വരുന്നു.രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ​ത്ത്​ ആ​ണ​വ റി​യാ​ക്​​ട​റു​ക​ൾ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി 22 പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 6780 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടാ​ണ്