ന്യൂ ജനറേഷന്‍... പീരങ്കികള്‍

വിവാദമായ ബോഫേഴ്‌സ് ആയുധ ഇടപാടിന് ശേഷം ആദ്യമായിരണ്ട് പുതിയ പീരങ്കികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമാവുന്നു