എലിയുടെ കുളി മനുഷ്യന് തലവേദനയായോ...????

വൈറലായ എലിയുടെ കുളിയെ കുറിച്ചുയരുന്ന സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പാകരാന എലി പോലുള്ള മറ്റൊരു ജീവി