വിളക്ക് വേഗം കെട്ടാല്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

വിളക്ക് വേഗം കെട്ടാല്‍

വിളക്ക് വേഗം കെട്ടാല്‍

കത്തിച്ച ഉടന്‍ തന്നെ വിളക്ക് കെട്ടാല്‍ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ദു:ഖത്തെയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആ വ്യക്തിയ്ക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് സൂചന.

വീണ്ടും കൊളുത്തിക്കെടുമ്പോള്‍

വീണ്ടും വിളക്ക് കത്തിച്ച് അത് കെട്ടു പോകുകയാണെങ്കില്‍ ദു:ഖവാര്‍ത്തയെന്തെങ്കിലും കേള്‍ക്കാനിടവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ദീപത്തിന്റെ തെളിച്ചം

ദീപം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് കത്തുകയാണെങ്കില്‍ അത് കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ദീപം വിറച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല്‍

വിളക്കിലെ ദീപം വിറച്ച് കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ദീപത്തിന്റെ പ്രകാശം

നല്ല പ്രകാശത്തോടെയാണ് ദീപം കത്തുന്നതെങ്കില്‍ അത് ജീവിതത്തില്‍ ശുഭാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

വിളക്ക് നിലത്ത് വെയ്ക്കുമ്പോള്‍

വെറും നിലത്ത് വിളക്ക് വെയ്ക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിളക്ക് എപ്പോഴും ഇലയ്ക്ക് മുകളിലോ പീഠത്തിനു മുകളിലോ വേണം വെയ്ക്കാന്‍.

വെള്ളിവിളക്ക്

ഓടില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വിളക്കാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വെള്ളി വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ വെള്ളിവിളക്ക് കത്തിയ്ക്കുമ്പോള്‍ നെയ്യൊഴിച്ച് വേണം കത്തിയ്ക്കാന്‍ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

 


Loading...
LATEST NEWS