വെളുത്ത  ഗണപതി വിഗ്രഹം വീട്ടില്‍ വയ്യ്ക്കുമ്പോള്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

 വെളുത്ത  ഗണപതി വിഗ്രഹം വീട്ടില്‍ വയ്യ്ക്കുമ്പോള്‍

 ഏതു കാര്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഹൈന്ദവ മതാചാര പ്രകാരം പൂജിക്കുക ഗണപതിയെയാണ്.ഗണപതിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഫലം കാണില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് വീടുകളിൽ ഗണപതി വിഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നത്. വിഗ്രഹം വയ്ക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പക്ഷം ഗണപതി വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ പലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു.  

                                                  


ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം എന്തുകാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണു ഗണപതി വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ പൂജിക്കുന്നത് എന്നതാണ്.വെളുത്ത ഗണപതിയുടെ ചിത്രവുമാണ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.ഇക്കാര്യം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഇക്കാര്യം അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ വിഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ദോഷങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു.പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ഗണപതിവിഗ്രഹം മാത്രം വയ്ക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.എന്നാൽ  വീട്ടിൽ കയറുന്ന ഭാഗത്താണ് വിഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് വയ്ക്കുക 


LATEST NEWS