കരിയറിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ നിമിഷം ഇതാണ്, അത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം വേദനാജനകമാമാണെന്ന് നെയ്മർ

{news_summary}

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

കരിയറിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ നിമിഷം ഇതാണ്, അത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം വേദനാജനകമാമാണെന്ന് നെയ്മർ
{news_text}