സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനും ഇനി ഗൂഗിള്‍ പേ സൗകര്യം

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനും ഇനി ഗൂഗിള്‍ പേ സൗകര്യം

ഉപയോക്താക്കള്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കി ഗൂഗിള്‍ പേ. ഗൂഗിള്‍ പേയിലൂടെ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനുളള അവസരമാണ് പുതിയ സംവിധാനം. ഇതിനായി എം എംടിസി- പിഎഎംപി ഇന്ത്യ എന്നിവയുമായി ഗൂഗിള്‍ കരാറിലെത്തി. ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി വാങ്ങുന്ന സ്വര്‍ണം, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എംഎംടിസി- പിഎഎംപി ഇന്ത്യയായിരിക്കും. പുതിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്‌ 99.99 ശതമാനം 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആപ്പിലൂടെ അറിയാന്‍ സാധിക്കും.ഗോള്‍ഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഗൂഗിള്‍ പേയുടെ ഈ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുമെന്നാണ് കമ്ബനി പറയുന്നത്.