പുത്തന്‍ ഓഫറുകളുമായി ജിയോ

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

പുത്തന്‍ ഓഫറുകളുമായി ജിയോ


മുംബൈ: ജൂലൈ 31ന് ജിയോ ഓഫറിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേയാണ് പുത്തന്‍ ഓഫറുകളുമായി ജിയോ രംഗത്ത് എത്തുന്നു. ധനാ ധനാ ധന്‍ ഓഫര്‍ നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ ഓഫറുകള്‍ എത്തുന്നത്. 309 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ധനാ ധനാ ധന്‍ ഓഫറിന്‍റെ കാലാവധി 56 ദിവസമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്ലാന്‍ ചെയ്താല്‍ 56 ദിവസത്തേക്ക് 56 ജീബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 349, 399 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 349 രൂപക്ക് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ 56 ദിവസത്തേക്ക് 20 ജി.ബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍ ഈ ഓഫറില്‍ 4ജി വേഗതയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റക്ക് പ്രതിദിന പരിധിയില്ല.

399 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ 84 ജിബി ഡാറ്റ 84 ദിവസത്തേക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനില്‍ പ്രതിദിനം 1ജിബി ഡാറ്റ മാത്രമേ 4ജി വേഗതയില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. 509 രൂപയ്ക്ക് 56 ദിവസത്തേക്ക് 112 ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാനും ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 


LATEST NEWS