രാത്രി പോകരുത്...ഈ പ്രേത ദ്വീപില്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

രാത്രി പോകരുത്...ഈ പ്രേത ദ്വീപില്‍

ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 1600 മൈല്‍ ദൂരെയാണ് ഈ 'അദ്ഭുതദ്വീപു'കളുടെ സ്ഥാനം.

അതും 97 ദ്വീപുകള്‍.പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. പോംപെ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പ്രധാന ദ്വീപുകളാണ് മൈക്രോനേഷ്യയ്ക്കു കീഴിലുള്ളത്. ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് കൃത്യമായി വെട്ടിയൊതുക്കിയതു പോലെ ചതുരാകൃതിയിലാണ് 97 ദ്വീപുകളും. നാന്‍ മദോള്‍' എന്നാണ് ഇതിനെ ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്നത്.


LATEST NEWS