കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ പന്തളം സുധാകരനുമായി അഭിമുഖം

 കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ പന്തളം സുധാകരനുമായി അഭിമുഖം