സ്വര്‍ണ്ണ ലിപികളില്‍ ഖുറാന്‍....

സുവര്‍ണ്ണ ലിപികളില്‍ തീര്‍ത്ത ഖുറാനുമായി അസര്‍ബൈജാനി ചിത്രകാരി