പ്രളയാനന്തര സഹായം വൈകുന്നു; പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസ് നിയമസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും

പ്രളയാനന്തര സഹായം വൈകുന്നു; പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസ് നിയമസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും പി വി അൻവർ എംഎൽഎക്ക് തിരിച്ചടി പണം മുഴുവന്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാം, ദയവായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മല്യ ശബരിമല: നിരോധനാജ്ഞ നാലു ദിവസംകൂടി നീട്ടി