തെളിവില്ലാത്ത കൊലപാതകം


തെളിവില്ലാത്ത കൊലപാതകം

ഹര്‍ജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ദുരൂഹമായ മരണം

ഉത്രട്ടാതി ജലമേള ഇന്ന്

അപ്രതീക്ഷിത ഫൈനല്‍