അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് ധാര്‍മ്മിക വിജയമെന്ന് മമത

അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് ധാര്‍മ്മിക വിജയമെന്ന് മമത പുതിയ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി എംഡിക്ക് കാലവധി നാലുമാസം നാല് ഡിവൈഎസ്പിമാർക്ക് എസ്പി സ്ഥാനത്ത് തുടരാം ശബരിമലയിലെ ശുദ്ധിക്രിയ യുവതികള്‍ കയറിയതിനല്ല; തന്ത്രി