റഫാല്‍ കരാറില്‍ പ്രതിരോധവകുപ്പ് അറിയാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു

റഫാല്‍ കരാറില്‍ പ്രതിരോധവകുപ്പ് അറിയാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു കുഞ്ഞനന്തന് ചികിത്സക്കായി പരോളിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സാവകാശ ഹര്‍ജിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്; പത്മകുമാര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ കമലയ്ക്ക് തെളിവുമായി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി