കുഞ്ഞ് ആവയ്ക്ക് കുന്നോളം സ്‌നേഹം പകര്‍ന്ന്......

തലച്ചോറില്ലാതെ ജനിച്ച പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്ത് ആലിസണ്‍-ജോഷ്വ ദമ്പതികള്‍