കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു; പിന്നാലെ കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണിയും

ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥമൂലം കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു.പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയ ദളിത് ദമ്പതികള്‍ക്ക് വധഭീഷണി