ചെങ്കോല്‍ അഴിച്ച് പടക്കളത്തിലേക്ക്...

ഏകദിന,ട്വൊന്റി-20 ടീമുകളുടെ ക്യാപ്ടന്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ക്യാപ്ടന്‍ കൂള്‍ ധോണി