ഗെയില്‍ സമരത്തില്‍ ഭിന്നത

ഗെയില്‍ സമരത്തില്‍ ഭിന്നത

നിയമോപദേശം വൈകില്ല

വ്യാജ തെളിവുണ്ടാക്കിയതോ ?

വനിത കമ്മീഷനില്‍ തമ്മിലടി

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനമില്ല

സര്‍വ്വത്ര ക്രമക്കേട്