ഇനി രാഹുല്‍ ഭരിക്കും

ഇനി രാഹുല്‍ ഭരിക്കും

റാലികള്‍ക്ക് അനുമതിയില്ല

പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു

പൊളിച്ചു നീക്കും

വെറുതേ ഒരു സന്ദര്‍ശനം

സെമി കാണാതെ കേരളം